Strażacy szkolili Drukuj
piątek, 24 czerwca 2011 10:59

 

W ramach projektu „Promień słońca w żarówce”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w ramach programu Szkoły dla Ekorozwoju, w świetlicy w Pogwizdowie odbył się dla dzieci wykład na temat porażenia prądem elektrycznym, przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pogwizdowie.
Dzieci dowiedziały się jakie są przyczyny porażenia i oparzenia prądem elektrycznym, zapoznały się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych, poznały zasady ratowania osób porażonych prądem elektrycznym, sposoby uwalniania porażonego spod działania prądu elektrycznego oraz jakie zagrożenia płyną od urządzeń elektrycznych oraz jaki jest wpływ prądu elektrycznego na organizm ludzki. Na spotkanie przybyło bardzo dużo dzieci i młodzieży, więc strażacy zaprosili wszystkich na następną pogadankę z tego cyklu, która odbędzie się podczas wakacji.


alt