Przewodnik po parkach krajobazowych Drukuj
czwartek, 19 grudnia 2019 12:21

Do bibliotek gminy Paszowice właśnie trafił przewodnik „Parki krajobrazowe województwa dolnośląskiego”, prezentujący unikalne walory przyrodniczo – krajobrazowe, kulturowe i krajoznawcze dwunastu parków krajobrazowych, w tym Parku Krajobrazowego „Chełmy”. Wydawnictwo zdobyło pierwsze miejsce w kategorii przewodniki w 4. Międzynarodowym Konkursie Najlepsze Wydawnictwa o Górach.

 

Przewodnik zawiera opis położenia, historię powstania, budowę geologiczną, rzeźbę terenu i krajobraz każdego z parków. W opisie jest też charakterystyka siedlisk przyrodniczych z opisami szaty roślinnej, zwierząt oraz form ochrony przyrody. Są opisane szlaki turystyczne piesze, rowerowe i ścieżki edukacyjne. Znalazły się również opisy walorów kulturowych miejscowości, legendy i wybitne postacie związane z obszarem parków.

Całość zilustrowano zdjęciami, planami, mapami form ochrony przyrody, ścieżek edukacyjnych i szlaków turystycznych, dawnymi rycinami i rzutami obiektów. Przewodnik będzie cennym uzupełnieniem innych źródeł wiedzy o regionie i przyczyni się do lepszego jego poznania. Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem w bibliotekach w Paszowicach i Sokolej.