Powrót do La Manchy Drukuj
Ponad 50 dzieci wzięło udział w rajdzie "Śladami Don Kichota", kończącym trwający od lipca ub. r. projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach "Powrót do La Manchy", który uzyskał dotację w wysokości 4 740 zł z programu "Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku - zadbajmy o wspólną przestrzeń".

    Celem projektu było zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jakuszowej, aby stworzyć mieszkańcom Sołectwa miejsce czyste, przyjemne i bezpieczne - tytułową "La Manchę". Podczas jego realizacji zbudowano huśtawkę dla najmłodszych, postawiono altanę i grilla, kupiono kosze na śmieci i stojak na rowery, odrestaurowano schody wejściowe do świetlicy, wykonano obudowę do studni w formie wiatraka, zamontowano tablicę informacyjną o miejscowości i jej walorach oraz wydano folder. Posadzono też przy świetlicy 55 roślin ozdobnych - drzew i krzewów. Odbyły się również warsztaty dotyczące zakładania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych. Uczniowie Szkoły Podstawowej uczyli się o alternatywnych źródłach energii, najmłodsi mieszkańcy gminy uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat energii odnawialnej, prowadzonych przez CEEiK "Salamandra" w Myśliborzu, a wszyscy mieszkańcy Jakuszowej i okolic bawili się pod koniec września ub. r. podczas imprezy plenerowej.

    Finałem przedsięwzięcia był właśnie Rajd "Śladami Don Kichota", w którym uczestniczyły dzieci ze świetlic w Myśliborzu, Nowej Wsi Wielkiej, Pogwizdowie, Sokolej, Wiadrowie i Bolkowicach. Każda grupa przyniosła ze sobą zadanie przedrajdowe, czyli wizerunek wiatraka wykonany dowolną techniką plastyczną (na zdjęciu). Na miejscu dzieci otrzymały kolejne zadania: krzyżówkę sprawdzającą znajomość historii Jakuszowej oraz opis miejscowości i jej charakterystycznych, i atrakcyjnych miejsc, które trzeba było nie tylko odnaleźć, ale i zaznaczyć położenie na mapie. Szukano więc dawnej piekarni, szkoły, gospody letniej Tillebrunn, drzew pomnikowych i oczywiście wiatraka. Do rozwiązania tego zadania przydały się nie tylko wiadomości zawarte na tablicy informacyjnej przed świetlicą, ale przede wszystkim rozmowy z mieszkańcami wsi. Najlepiej ze wszystkich wywiązała się z tego zadania grupa z Nowej Wsi Wielkiej i im właśnie przypadło pierwsze miejsce i nagrody. Ale również dla innych uczestników rajdu Gminny Ośrodek Kultury przygotował nagrody, pamiątkowe plakietki i poczęstunek.

 


 Dlaczego "Powrót do La Manchy"?

    Inspiracją dla nazwy projektu był wiatrak stojący niegdyś malowniczo na wzgórzu w Jakuszowej. A postać, która nieodparcie kojarzy się z wiatrakami to oczywiście Don Kichot - błędny rycerz z powieści Miguela de Cervantesa, który wyruszył w podróż ze swojej rodzinnej La Manchy, chcąc naprawić świat. My wprawdzie nie chcemy naprawiać całego świata, ale swoimi działaniami choć trochę wpłynąć na to, aby wieś Jakuszowa, przed laty kwitnąca miejscowość turystyczna, wróciła do dawnej świetności. Zwiastunami tego renesansu miejscowości są nowo budowane domy letniskowe, odnawiane szlaki turystyczne, rekreacja na koniach w Ośrodku Jeździeckim czy właśnie miejsce odpoczynku przy świetlicy. A z wiatrakami - w przeciwieństwie do Don Kichota - nie walczymy, ale budujemy nowe... autorki projektu Małgorzata Świderska i Gracja Bober.

    Projekt "Powrót do la Manchy" został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach w ramach programu "Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku - zadbajmy o wspólną przestrzeń", finansowanego przez Fundusz Partnerstwa.