Zabytki w Nowej Wsi Wielkiej PDF Drukuj Email

Kościół filialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowej Wsi Wielkiej
Gotycki kościół wzniesiono w XV wieku., przebudowany został w XVIII w. Wewnątrz świątyni gotycka Madonna i renesansowe epitafia. Kościół murowany, gotycki. Więźba dachowa -drewniana, dach pokryty dachówką. 

 
Zabytki i atrakcje turystyczne w Paszowicach PDF Drukuj Email

Kościół parafialny (poewangelicki) p.w. Św. Trójcy

Kościół powstał w 1784 roku jako świątynia ewangelicka i przebudowany został w 1910 roku. Zbudowany jest z cegły i kamienia. Więźba dachowa drewniana, dach pokryty dachówką. Wieża kościoła zakończona hełmem z latarnią pokrytą blachą. Nawę obiegają empory, które wraz z późnobarokowym ołtarzem głównym, wypełnionym rzeźbami świętych oraz prospektem organowym, tworzą jednolitą całość. Z końca XVIII w. pochodzą także: obraz „ Ostatnia Wieczerza", zespół zamków ślusarskich drzwiowych, świeczniki wykonane z drewna, rzeźbione, złocone, srebrzone; stopa i trzon łączone za pomocą drewnianego kołka, obydwa jednakowe. Obok kościoła znajduje się dom dla duchownych tzw. plebania.


Kościół pomocniczy (cmentarny) p.w. Św Trójcy

Kościół katolicki gotycki, zbudowany został w 1. poł. XIV w., przebudowany w XVII w. Konstrukcja ścian murowana z cegły i kamienia. Więźba dachowa drewniana. Dach pokryty dachówką. Wieża kościoła w osi krzyżowo - żebrowym prezbiterium, z rzeźbionym zwrotnikiem Na wieży ciekawa attyka. Do najstarszych elementów wyposażenia należą: 2 wsporniki - maski w prezbiterium z 1. poł. XIV w., późnogotycka piaskowcowa chrzcielnica z 1. poł. XVI w., gotycki dzwon z 3. ćw. XV w, z XVII w. pochodzi drewniana ambona, piaskowcowa mensa ołtarzowa, ławki w nawie. XVIII – wieczne, wysokiej klasy artystycznej to obraz „Św. Trójca", stanowiący nastawę ołtarza głównego, oraz żyrandol z żółtego metalu w nawie. Pozostałe elementy powstały w XIX w.


Wieża widokowa na wzniesieniu BAZALTOWA GÓRA

Wieża widokowa zbudowana została w 1906 r. na rzucie koła z kamienia bazaltowego. Obramienia okienne i drzwiowe, wykonane z cegły klinkierowej. Dolne kondygnacje od tarasu widokowego oddziela kamienny gzyms, wsparty na kamiennych kroksztynach. Wnętrze wieży w całości wypełnione krętymi, granitowymi schodami, na jednym ze stopni widnieje data 1906 i inicjały: WL.

W 2007 r. GOK wytyczył ścieżkę dydaktyczną przyrodniczo – kulturową wiodącą z Paszowic na Bazaltową Górę.


Grota Pustelnika

Znajduje się w odsłonięciu skał zieleńcowych na wysokości 298 m n.p.m. w dolinie potoku Paszówka. Składają się na nią właściwie dwa otwory w skale, mniejszy o głębokości 2 m oraz większy o długości 5 m i szerokości 1,5 m. W części przyotworowej leżą naniesione wiatrem liście i drobne gałęzie.

 

Wbrew nazwie grota nie jest tworem natury, lecz efektem działalności człowieka. W jakim jednak celu powstała – nie wiadomo. Być może prowadzono tu poszukiwania cennych rud metali, a może rzeczywiście mieszkał tutaj mnich pustelnik – jak twierdzą mieszkańcy Paszowic, którzy przybyli na te ziemie po II wojnie światowej?

 

 
Zabytki w Pogwizdowie PDF Drukuj Email

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Pogwizdowie
Wczesnogotycki kościół powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XIII wieku. Jest to budowla kamienna, orientowana, z prezbiterium zwróconym ku wschodowi, kaplicą ku południu i wieżą wznoszącą się od zachodu nad nawą. Do kościoła prowadzą dwa gotyckie portale z pocz. XIV wieku, jeden do nawy, drugi do kaplicy. Wyposażenie stanowią płyty nagrobne z piaskowca i epitafia dawnych właścicieli wewnątrz i na zewnątrz kościoła (rodziny von Schindel, Zettritz). W połowie XVI wieku kościół został przejęty przez protestantów, oddany katolikom w roku 1654. Pod koniec lat 90. XX wieku w kościele odkryto malowidła ścienne.


Kościół Wniebowzięcia Pańskiego
Kościół poewangelicki z roku 1741. Jednonawowy, prostokątny, zachowany jest barokowy ołtarz główny z elementami wyposażenia pochodzącymi z fundacji właścicieli dóbr von Loeschów (m.in. obraz ołtarzowy, ambona), wewnątrz znajduje się także szafa organowa. W roku 1796 w tym kościele ślub zawarł nieznany wówczas szerzej August Wilhelm von Gneisenau, późniejszy feldmarszałek pruski, który zabłysnął między innymi w bitwie pod Waterloo. Po 1945 roku kościół katolicki.

 


Cmentarz ewangelicki

Założony w 1885r. na lekkim wzniesieniu naprzeciw kościoła ewangelickiego. Został wyposażony w dom przedpogrzebowy stojący przy murze. W centrum powstało noszące znamiona architektury neoromańskiej i neogotyckiej mauzoleum rodowe von Loeschów.


Pałac

o formach architektury wczesnego klasycyzmu, został wzniesiony ok. 1800r. za sprawą Ernesta Wilhelma Nostitza w miejscu wcześniejszego renesansowego dworku, który spłonął w czasie pożaru. Była to prosta dwukondygnacyjna budowla na rzucie prostokąta o fasonie dziewięcioosiowej i elewacjach bocznych czteroosiowych. Całość nakryta była mansardowym dachem. W XIXw. dobudowano do fasady na zewnątrz podest szerokich schodów z zadaszeniem wspartym na czterech wysokich filarach. Pałac nieremontowany w drugiej poł. lat 70. XX wieku popadł w ruinę.

 


Park

Najstarsza część założenia parkowego położona była na północny zachód od pałacu Znajdował się tam otoczony groblami rozległy staw gospodarczy, pełniący również funkcję stawu ozdobnego. Ok. 1874r. parkowe założenia powiększono w kierunku południowym, gdzie łączyło się z lasem oraz ukształtowano otoczenia dwóch stawów gospodarczych po przeciwnej niż pałac stronie drogi w kierunku Bolkowa. Wykorzystując istniejące ogrody regularne i ogrody gospodarcze oraz tereny dworskie na wschód od dworu założono rozległy park krajobrazowy o rozbudowanym systemie wodnym, misternym układzie dróg (z południowej części parku wyprowadzono aleję do pobliskich Świn). Jego projektantem był Eduard Petzold, znany architekt krajobrazu. Na terenie zachowały się pozostałości parku pałacowego o powierzchni 9,5 ha. Przeważa w nim drzewostan rodzimy: lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, ale są też rzadkie odmiany dębów. W okolicy rosną okazałe świerki pospolite – pomnik przyrody o obwodzie ok. 1,9 – 2,4 m., a pomnikowa topola czarna rośnie na wschodzie wsi.

 

 
Zabytki w Myśliborzu PDF Drukuj Email

Neogotycki pałac zbudowany w latach 1859 - 1861 w/g projektu K. Wolfa; do niedawna w ruinie, obecnie odnawiany. Jest to 2-kondygnacyjny budynek z tarasami i 2 wieżami. W schodkowym szczycie ryzalitu zachował się kartusz z herbami Fryderyka Prittwitza i jego żony Gertrudy z d. Diebitsch i datą budowy "1861". Wnętrza pałacu były bogato dekorowane; wszystkie pokoje posiadały posadzki parkietowe a w westybulu znajdowała się murowana posadzka. W pobliżu pałacu znajduje się zniszczona oranżeria, niegdyś połączona z salonem przez szklaną ścianę. Obok park w stylu angielskim malowniczo położony na zboczu wzniesienia z promenadami spacerowymi i kamiennymi schodami. Z dawnej świetności zachowały się tylko 300-letnie cisy, platany, sosny czarne, buki purpurowe i daglezja.

 
Zabytki w Kłonicach PDF Drukuj Email

Wieża widokowa na wzniesieniu RADOGOST (niem. Janusberg)
Wieża widokowa została zbudowana w 1893 r. na rzucie koła z kamienia, bazaltu i cegły klinkierowej, pokryta drewnianym dachem. Poziom widokowy dostępny krętymi schodami na ceglanym filarze. Sześcioboczny taras stanowiący najwyższą kondygnację wieży pierwotnie przeszklony. Otwory okienne i otwór drzwiowy zamknięte ostrołucznie w profilowanych ceglanych obramieniach. W 1977 r. wieża zaadaptowana na wieżę sygnalizacyjną p. poż. Oprócz niewątpliwej wartości historycznej wieża spełniała i powinna spełniać rolę turystyczną, leżąc w pobliżu szlaków turystycznych i na obszarze Parku Krajobrazowego „Chełmy".


Pałac
Renesansowy dwór wzniesiony w 1577 r., przebudowany w 1879 r. otoczony rozległym parkiem o misternym układzie tarasów, pergoli i urządzeń wodnych oraz ogrodami gospodarczymi. Obecnie w rękach prywatnych.


Kaiserquelle
W okresie międzywojennym wieś stanowiła atrakcję turystyczną. Wypoczywający przybywali nawet z Berlina, aby uprawiać tu sporty zimowe. Częstym celem wycieczek było tzw. Kaiserquelle (Cesarskie źródło), obmurowane na wzór antycznych studzien źródło wody pitnej (widoczne na pocztówkach).

 

 
Zabytki w Kwietnikach PDF Drukuj Email

Kościół parafialny pw. Sw. Józefa Oblubieńca w Kwietnikach
Powstał w XV wieku. Kościół jest murowany, gotycki. Więźba dachowa - drewniana, dach pokryty dachówką. W 1792 roku dokonana została gruntowa przebudowa kościoła na styl barokowy. Jest to budowla jednonawowa, dość wysoka, z prostokątnym prezbiterium i przylegającą do niego zakrystią. Nad wejściem głównym wznosi się prostokątna wieża pokryta blachą zwieńczona cebulastym hełmem.

 
Zabytki w Wiadrowie PDF Drukuj Email

Kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wiadrowie Powstanie kościoła datuje się z XIII w, ale po raz pierwszy jego istnienie wzmiankowane było dopiero w 1399 roku. Zbudowany jest z kamienia. Więźba dachowa drewniana, dach pokryty dachówką. Ze średniowiecznego wyposażenia kościoła zachowało się gotyckie sakramentarium z XV w. w ścianie prezbiterium. Przebudowana została w 1582 roku, a w 1625 roku wybudowali nową wieżę na miejscu starej już zniszczonej. Najstarszym elementem wyposażenia kościoła jest gotyckie sanktuarium piaskowcowe z pół XIV w. oraz piaskowcowa chrzcielnica z pół. XVI w. Renesans reprezentowany jest przez dużą grupę obiektów poczynając od manierystycznego, wielokondygnacyjnego ołtarza głównego - drewno rzeźbione, polichromowane, złocone, poprzez zespół płyt nagrobnych wewnątrz i zewnątrz kościoła aż do wyrobów metalowych, jak komplet świeczników ołtarzowych z cyny czy też dzwon w wieży z 1609 r.


 Kościół ewangelicki zbudowany w 1788 r.; zachowały się tylko ściany boczne i portale.


 Krzyż pokutny przed bramą cmentarza kościelnego jako jedyny w powiecie wyposażony w prymitywną aureolę.


Pałac z XVI w., przebudowany w XVIII w., otoczony fosą, przez którą prowadzi most zdobiony w dwa lwy. Nad wejściowym portalem znajdują się tarcze herbowe.

 
Zabytki w Grobli PDF Drukuj Email

Kościół p.w. Św. Anny, gotycki, z XIV w., przebudowany w XVI w. Jednonawowy, o prostokątnym prezbiterium wspartym przyporami, sklepionym krzyżowo, z rzeźbionym zwornikiem. Posiada interesujący portal uskokowy w głównym wejściu z trzema sterczynami. Nad nim herb pierwszych posiadaczy - rycerskiej rodziny Schindlów, przedstawiający rękę z toporem na czerwonym polu. Wewnątrz dwie gotyckie rzeźby drewniane, kilka gotyckich i barokowych nagrobków, gotyckie sakramentarium w prezbiterium i barokowy obraz Św. Rodziny. W kaplicy na cmentarzu szereg barokowych nagrobków rodziny Zedlitzów. Pod dachem oryginalne konsole w postaci głowy ludzkiej.


Krzyż pokutny w murze cmentarza, od strony wschodniej od zewnątrz, z wyrytym nożem. Związana jest z nim legenda o narzeczonej zabitej przez kochanka.

 

Pałac wzniesiony w końcu XVI w., jako założenie renesansowe, być może otoczone wodą, przebudowany w XVIII i XIX w., restaurowany w 1960 r. Murowany, prostokątny, z oskarpowanymi narożnikami, dwukondygnacujny, nakryty dachem czterospadowym. Na elewacjach zachowane fragmenty geometrycznej dekoracji sgraffitowej.

 
Korona Kaczawska czeka na zdobywców PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 11:50

Legnicki oddział PTTK zaprasza miłośników wędrowania do zdobywania regionalnej odznaki „Korona Kaczawska”. Zbliżająca się Majówka może być okazją do zdobycia kilku szczytów z naszej lokalnej „Korony”.

Więcej…