Konkursy "pierogowe" PDF Drukuj Email

Regulamin konkursów organizowanych

podczas 10. Święta Pierogów w Paszowicach 3 września 2017 r.

 

Turniej Lepienia Pierogów na czas

1. W turnieju biorą udział 3 – osobowe reprezentacje sołectw, stowarzyszeń i innych organizacji oraz jedna drużyna reprezentująca publiczność.

2. Reprezentacja przywozi ze sobą: strój dla każdego uczestnika (obowiązkowe nakrycie głowy), wałek, stolnicę, ściereczki, ew. miskę do zarobienia ciasta.

3. Organizatorzy zapewniają każdej drużynie: stół, dzbanek z wodą, szklankę, łyżeczki (3 szt.) oraz mąkę (2 kg), miskę z farszem (ok. 2 kg), jajka, sól, olej.

4. Zadaniem uczestników jest z otrzymanych składników ulepienie w jak najkrótszym czasie pierogów jednakowej wielkości (forma od szklanki). Zwycięża ta drużyna, która najszybciej zużyje cały farsz
i wykona największą liczbę pierogów.

5. Nad przebiegiem Turnieju czuwać będzie Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora.

6. Komisja oceniać będzie również staranność wykonania pierogów, przyznając punkty karne za pierogi źle sklejone i z innymi wadami.

7. Laureaci 1 – 3 miejsca otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe, a drużyna zwycięska statuetkę św. Jacka. Dla pozostałych uczestników przewidziano nagrody za udział.

Konkurs na Najlepsze Pierogi w Krainie Wygasłych Wulkanów

Ocena Komisji Konkursowej

1. Uczestnicy konkursu przygotują do degustacji maximum 3 rodzaje pierogów. Z gotowymi wyrobami należy zgłosić się w dniu 3 września br. do godziny 14.00 do Organizatorów Konkursu w celu rejestracji i nadania numeru.

2. Prezentacja wizualna i degustacja pierogów odbywa się w Biurze Organizacyjnym w Gminnym Ośrodku Kultury.

3. Pierogi powinny być odpowiednio opisane (nazwa, skład).

4. Porcja przeznaczona do degustacji przez Komisję powinna składać się co najmniej z 6 pierogów.

5. Pierogi oceniać będzie niezależna Komisja, złożona z przedstawicieli sponsorów, biorąc pod uwagę: farsz, smak i plastyczność ciasta, oryginalność przepisu i sposób podania.

6. Laureaci 1 – 3 miejsca i wyróżnieni otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe, a laureaci 1. miejsca statuetkę św. Jacka.

Konkurs na Najsmaczniejsze Pierogi w Gminie Paszowice

Nagroda Publiczności

1. Uczestnicy konkursu przygotują do degustacji dowolną ilość i rodzaje pierogów. Udział w konkursie należy zgłosić w dniu 3 września br. do godziny 12.00 do Biura Organizacyjnego Konkursu, w celu wpisania na listę i nadania numeru pierogom.

2. Prezentacja i degustacja pierogów odbywać się będzie na stoisku wystawcy; pierogi powinny być odpowiednio opisane oraz oznaczone numerem Organizatora.

3. Organizatorzy zapewniają naczynia jednorazowe (tacki, widelce) do degustacji w ilości 100 sztuk/stoisko.

4. Pierogi oceniać będzie Publiczność, głosując za pomocą kuponów konkursowych, składanych w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Kupony będą rozdawane przez przedstawicieli Organizatora w dniu imprezy. W głosowaniu Publiczności liczone będą tylko głosy oddane na czytelnie i kompletnie wypełnionych, oryginalnych Kuponach Konkursowych, posiadających pieczątkę Organizatora na odwrocie, złożonych w dniu 3 września 2017 r. do urny do godziny 17.00.

5. Wykonawca, na którego pierogi wpłynie najwięcej kuponów otrzyma Nagrodę Publiczności, dyplom oraz statuetkę św. Jacka.