Historia biblioteki PDF Drukuj Email
wtorek, 14 września 2010 13:50

 

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Paszowicach została utworzona w 1949 r. Zajmowała pomieszczenie o pow. 16m2 w budynku pod nr 170. Pierwszym pracownikiem biblioteki była p. Janina Pilniak, a księgozbiór liczył 500 woluminów. Od grudnia 1950 r. w bibliotece rozpoczęła pracę p. Eugenia Katarzyniec, która przepracowała w niej 40 lat. Po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego w 1975 r. Bibliotekę Gromadzką przekształcono w Gminną Bibliotekę Publiczną.

Na przełomie 1990/91r. w związku z odejściem na emeryturę p. Eugenii Katarzyniec nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika GBP. Funkcję tę objęła Jolanta Romanowska. Od roku 1997 biblioteka weszła w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach.

W maju 1999r. Biblioteka obchodziła swój wielki jubileusz 50 - lecia istnienia. Od stycznia 2005r. działa w bibliotece czytelnia internetowa IKONKA z bezpłatnym dostępem do Internetu – jej utworzenie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Udostępnione są dwa stanowiska komputerowe dla czytelników i jedno dla bibliotekarza.

W ramach Jaworskich Biesiad Literackich biblioteka gościła:

  • w 1991r. Iliasa Wrazasa – pisarza, autora ballad, muzyki śpiewanej i piosenki greckiej (spotkanie autorskie w bibliotece)
  •  w 1995r. Adama Ziemianina z Krakowa – poetę i dziennikarza (spotkanie autorskie w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie)
  • w 1996 r. Jana Stycznia – poetę z Wrocławia (spotkanie autorskie w Pogwizdowie)
  • w 1998 r. Karolinę Kusek – poetkę poezji dla dzieci (spotkanie autorskie w bibliotece).

W zbiorach biblioteki posiadamy również dedykacje: Joanny Kulmowej (1993); Jana Pawła Krasnodębskiego (2005); Marka Perzyńskiego (2007) i Adama Seredyńskiego (2010).

W ramach obchodów Roku Reymontowskiego w listopadzie 2000r. dzięki prezesowi Stowarzyszenia Animacji i Promocji Kultury KRAJOBRAZY dr Tadeuszowi Samborskiemu odbyła się w bibliotece wystawa Reymontowska. Obchody 75 rocznicy śmierci Wł. St. Reymonta były okazją do przybliżenia sylwetki autora ''Chłopów''. Na wystawie zaprezentowano czasopisma przedwojenne, w który drukowani byli "Chłopi" w odcinkach oraz kserokopie rękopisów, a także sprzęty domowe używane dawniej na wsiach. Tadeuszowi Samborskiemu towarzyszyły  Irena Karel i Jolanta Kubicka.

Bibliotece Publicznej podlega Filia w Sokolej. Na podstawie pierwszego wpisu książek do inwentarza swoją działalność datuje ona do 07.02.1963 roku. Pracę w Filii podjęła wtedy p. Zofia Sólęcka. W roku 1980 przeszła ona na zasłużoną emeryturę. Stanowisko bibliotekarza objęła Jolanta Romanowska. W 1991r. nastąpiła zmiana i pracę w placówce rozpoczęła Joanna Baran, a kierownicze stanowisko w Bibliotece Gminnej objęła (z 11 letnim stażem bibliotekarskim ) Jolanta Romanowska. Od stycznia 2008r. w Filii w Sokolej pracuje Halina Górska. Tutaj również znajduje się czytelnia z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Biblioteka i Filia nie tylko opracowują i udostępniają książki, również organizują czas wolny dzieciom i młodzieży. W okolicznych świetlicach działają punkty biblioteczne, tj. w Nowej Wsi Wielkiej, Myśliborzu, Bolkowicach, Kwietnikach i Pogwizdowie.

Obecny stan księgozbioru obu bibliotek wynosi 23893 woluminów. Od 2004r. Biblioteka otrzymuje środki finansowe na zakup nowości wydawniczych w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.