Gminny konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 listopada 2020 13:58

 

„Wesołych Świąt życzy Gmina Paszowice”

Gminny konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową

Regulamin konkursu

1. Organizator konkursu:

 

Organizatorem konkursu „Wesołych Świąt życzy Gmina Paszowice” jest Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach.

 

2. Temat konkursu:

Tematem konkursu jest wykonanie kartki okolicznościowej z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Kartka powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gminy Paszowice: krajobraz, przyrodę, zabytki, tradycje lokalne.

3. Celem konkursu jest:

- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych

- poszukiwanie nowych środków wyrazu;

- pobudzanie u dzieci pomysłowości i wyobraźni przez samodzielne wykonanie pracy,

- kształtowanie umiejętności i zdolności plastycznych, manualnych i aktywności twórczej dziecka.

- promocja Gminy Paszowice.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie

Do udziału zapraszamy wszystkie dzieci z terenu Gminy Paszowice w dwóch grupach wiekowych:

Kategoria I grupa młodsza : przedszkole i klasy I - III szkoły podstawowej,
Kategoria II grupa starsza: klasy IV-VIII szkoły podstawowej,

Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę wykonaną ręcznie w formacie A4 w orientacji poziomej, wykonaną dowolną płaską techniką. Nie wskazane jest wykorzystywanie gotowych lub wykonanych w technice komputerowej elementów. Praca powinna być niepowtarzalne i oryginalna. Wskazane są elementy związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia wraz z elementami charakterystycznymi dla gminy Paszowice.

Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

Pracę można wysłać pocztą tradycyjną na adres organizatora konkursu lub dostarczyć osobiście do Biblioteki Publicznej w Paszowicach lub Filii Biblioteki Publicznej w Sokolej.

Kartki należy dostarczyć do dnia 9 grudnia 2020r.

Dane do korespondencji:

Biblioteka Publiczna, Paszowice 137a, 59-411 Paszowice

Filia Biblioteki Publicznej, Sokola 2, 59-411 Paszowice

Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki:
Imię i nazwisko/instytucja, wiek autora - kategoria wiekowa, dane kontaktowe.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Organizator nie zwraca prac.
Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

5. Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu

Komisja konkursowa przyzna w każdej kategorii 3 nagrody, wyróżnienia oraz upominki dla wszystkich uczestników konkursu.

Spośród nagrodzonych prac zostanie wybrana jedna, która posłuży jako wzór do stworzenia gminnej kartki bożonarodzeniowej.

Wyniki Konkursu i nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury oraz na fanpage`ach Gminy Paszowice i bibliotek na Facebooku w dniu 10.12.2020 r.

6. Postanowienia ogólne:

Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników do celów związanych z organizacją konkursu pt.„Wesołych Świąt życzy Gmina Paszowice”

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z:

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Paszowicach tel. 76/870 11 13

Biblioteką w Paszowicach 76/870 17 81