Jarmark w Telewizji Regionalnej PDF Drukuj Email
czwartek, 29 marca 2018 10:30

https://www.youtube.com/watch?v=-xu_SUt7CSM&feature=youtu.be

 
Internetowo w bibliotece PDF Drukuj Email
czwartek, 29 marca 2018 10:12

Biblioteka Publiczna w Paszowicach zaprosiła uczniów klasy trzeciej Szkoły Podstawowej wraz z wychowawczynią do wspólnego odkrywania tajników Internetu. W czwartek, 22 marca b.r. uczestnicy swój udział zarejestrowali na stronie kampanii „Tydzień z Internetem 2018” – pod nazwą „Usiądź na moim miejscu”

Więcej…
 
„Kalejdoskop” na świątecznie PDF Drukuj Email
czwartek, 29 marca 2018 10:07

 

Kaczawski Jarmark Wielkanocny to kolejne działanie zrealizowane w ramach wspólnego projektu gmin Paszowice i Rapotin (Czechy), dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionów Nysa i Glacensis. Tym razem projekt „Kalejdoskop sztuki i rzemiosła” kręcił się w atmosferze świąt wielkanocnych.

Więcej…
 
Tydzień z Internetem - Wiadomości ze świata PDF Drukuj Email
poniedziałek, 26 marca 2018 13:44

Już po raz kolejny w Filii biblioteki w Sokolej odbyły się zajęcia w ramach „Tygodnia z Internetem”. To doroczna, ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. W Polsce odbywa się już po raz ósmy. W dotychczasowych edycjach wzięło udział 1.700 instytucji i ponad 63.000 osób. Koordynatorem akcji jest organizacja pozarządowa Telecentre-Europe, w Polsce koordynuje ją Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z partnerami.

Więcej…
 
Jarmark ponad granicami PDF Drukuj Email
poniedziałek, 26 marca 2018 13:31

 

Pięćdziesięciu wystawców skorzystało z zaproszenia wójta Sebastiana Oszczędy do wzięcia udziału w 11. Kaczawskim Jarmarku Wielkanocnym, który w ostatnią niedzielę, 25 marca, rozłożył swoje kramy w Paszowicach, inaugurującym tym samym sezon imprez plenerowych w Krainie Wygasłych Wulkanów. Jarmark licznie odwiedzili również samorządowcy zarówno z terenu Partnerstwa Kaczawskiego, jak i z gminy Pakosław w Wielkopolsce.

Więcej…
 
Kaczawski Jarmark Wielkanocny PDF Drukuj Email
środa, 14 marca 2018 10:50

 
Pieszo po wiedzę - nowe ścieżki edukacyjne PDF Drukuj Email
czwartek, 08 marca 2018 15:04

SZLAK SALAMANDRY

SZLAK SALAMANDRY POWSTAŁ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU „PIESZO PO WIEDZĘ” W RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA 2014-2020, DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZA POŚREDNICTWEM EUROREGIONU NYSA. / MLOČÍ STEZKA BYŁA REALIZOVÁNA BĚHEM PROJEKTU PĚŠKY ZA POZNÁNÍM V RÁMCI PROGRAMU INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 2014-2020, SPOLUFINANCOVANÉHO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PROSTŘEDNICTVÍM EUROREGIONU NISA.

Projekt „Pieszo po wiedzę” rozwija potencjał przyrodniczy w gminie Paszowice, poprzez stworzenie: / Projekt „Pěšky za poznam”rozvíjí přírodní potenciál v obci Paszowice a tvořením:

● pieszego szlaku turystycznego pn. „Szlak Salamandry”, biegnącego przez miejscowości Jakuszowa i Myślibórz oraz wzgórze Rataj / pěší Mločí turistické stezky vedoucí přes vesnice Jakuszowa, Myślibórz a vrch Rataj

Szlak Salamandry” znajduje się na terenie Pogórza Kaczawskiego - północnej granicy zasięgu występowania salamandry w Polsce. Jest tu stanowisko występowania wielu gatunków roślin oraz zwierząt, od tych malutkich do znacznie większych. / Mločí stezka se nachází na trávníku Kaczawské hornatině - severní hranici oblasti výskytu mloka v Polsku. V okolních listnatých lesech rostoucích na svazích, někdy skalních, žije mnoho druhů rostlin a zvířat, od menších po podstatně větší.

„Szlak Salamandry” przebiega przez wzgórze Rataj. /Mločí stezka přichází s Vrch Rataj.

Wyposażenie pieszego szlaku turystycznego pn.”Szlak Salamandry” (trasa przez miejscowość Jakuszowa, Myślibórz, wzgórze Rataj) / Vybavení pěší turistické Mločí stezky (trasa přes vesnice Jakuszowa, Myślibórz, vrch Rataj):

- tablice dydaktyczne (11 szt.): 2 tablice informacyjne/startowe przy świetlicy wiejskiej w Jakuszowej i przy ośrodkiu ‘Salamandra’; ‘salamandra i jej życie’ przy punkcie obserwacyjnym salamandry; ‘panorama na wzgórza’ przy punkcie widokowym obok świetlicy w Jakuszowej’; ‘środowisko wodne’ przy małym stawie; ‘zwierzęta hodowlane’ przy wiejskiej zagrodzie ze zwierzętami; ‘świat zwierząt, płazów, gadów’; ‘bogactwo przyrodnicze wzgórza Rataj’ przy wejściu na wzgórze; ‘wieże widokowe, ścieżki piesze i rowerowe’ przy punkcie odpoczynku; ‘panorama miast i gmin’ przy wzgórzu Rataj; tablica informacyjna o labiryncie wraz z regulaminem / naučné tabule s (11 ks): dvě informační/úvodní tabule u místního společenského sálu ve vesnici Jakuszowa a u střediska Salamandra; ‘mlok a jeho život’ u observačního místa mloků; ‘panoráma na vrchy’ umístěná u vyhlídkového místa ve vesnici Jakuszowa; ‘vodní prostředí’ u malého rybníka, ‘chovná zvířata’ u venkovní ohrady se zvířaty; ‘svět zvířat,obojživelníků,plazů’ na trase stezky,’přírodní bohatství vrchu Rataj’ u výstupu na vrch, ‘výhledny, pěší a cyklistické stezky’ u odpočívadla, ‘panoráma měst a obcí’ u vrchu Rataj; informační tabule o bludišti spolu s pravidly,

- pomost/kładka wzdłuż linii brzegu stawu / molo/lávka podél rybníka

- pomost/kładka nad podmokłym terenem lasu, jako punkt obserwacyjnym salamandry / molo/lávka se nad lesními mokřadly jako observační místo mloků

- zestaw drewnianych ławek w kształcie zygzaka przy punkcie odpoczynku / komplet klikatých dřevěných lavic u odpočívadla na trase

- ‘Labirynt salamandry’, przy świetlicy wiejskiej w Jakuszowe z żywopłotu / Mločí bludiště u společenského sálu ve vesnici Jakuszowa, živý plot

- drewniana wiata z ławo-stołami obok świetlicy w Jakuszowej / dřevěné odpočívadlo s lavicemi a stoly u bludiště vedle společenského sálu ve vesnici Jakuszowa

- drogowskazy / ukazatele

PTASI TRAKT

PIESZA EDUKACYJNA ŚCIEŻKA PN. „PTASI TRAKT” W POGWIZDOWIE POWSTAŁA PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU „PIESZO PO WIEDZĘ” W RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA 2014-2020, DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ZA POŚREDNICTWEM EUROREGIONU NYSA. / PĚŠÍ NAUČNÁ PTAČÍ STEZKA V POGWIZDOWIE REALIZOVÁNA BĚHEM PROJEKTU PĚŠKY ZA POZNÁNÍM V RÁMCI PROGRAMU INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 2014-2020, SPOLUFINANCOVANÉHO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PROSTŘEDNICTVÍM EUROREGIONU NISA.

Wyposażenie ścieżki dydaktycznej „Ptasi trakt”, biegnącej naokoło stawu w Pogwizdowie / Ptačí naučná stezka dokola rybníka v Pogwizdowě, vybavení stezky:

-brama – witacz / uvítací brána

- stojak rowerowy / stojan na kola

- ławki z oparciem -5 sztuk / lavice s opěradlem -5 ks

- tablica dydaktyczna ‘gatunki ptaków’ / informační tabule ‘ptačí druhy’

- tablica dydaktyczna ‘budki lęgowe’ / informační tabule ‘ptačí budky’

- tablica dydaktyczna ‘lekcja dendrologii’ / informační tabule ‘informace o dentrologii’

- 10 drewnianych karmników dla ptaków, jako wyposażenie ‘Ptasiej stołówki’ / 10 dřevěných ptačích krmítek jako vybavení ‘Ptačí jídelny’

- platforma z figurami ptaków / platforma s připěvněnými ptáky

- okrągły ławo-stół / kulatý stůl s lavicí

- drewniana wiata / dřevěné odpočívadlo

- balustrady zabezpieczające ścieżkę od stawu / zábradlí zabezpečující stezku od rybníka

- kładka/pomost z dwiema poręczami wzdłuż linii brzegu stawu / lávka/molo se zábradlím ze dvou stran podél břehu rybníka

- 6 koszy na śmieci przy każdej ławce i przy wyjściu / 6 odpadkových košů u každé lavičky a u vchodu

 

Projekt „PIESZO PO WIEDZĘ”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

 

 

Nowe ścieżki edukacyjne

wtorek, 17 października 2017, 12:20

„Ptasi trakt” w Pogwizdowie oraz „Szlak salamandry” biegnący między Jakuszową a Myśliborzem, to nowe atrakcje gminy Paszowice, nad którymi prace trwały od kilku miesięcy. Oficjalne otwarcie szlaku, którego znakiem charakterystycznym jest salamandra plamista, miało miejsce 13 października przy świetlicy wiejskiej w Jakuszowej. Z tej okazji odbył się również Rajd Salamandry, w którym udział wzięło blisko 90 uczestników.

Więcej…
 
Bardzo Młoda Kultura PDF Drukuj Email
środa, 07 marca 2018 15:15

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych poświęconych tegorocznej edycji programu Narodowego Centrum Kultury, pod nazwą Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku, którego dolnośląskim operatorem jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Więcej…
 
Recytowali najpiękniej PDF Drukuj Email
wtorek, 06 marca 2018 14:10

We wtorek, 6 marca, w Gminnym Ośrodku Kultury w Paszowicach prezentowali się recytatorzy - uczestnicy Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Ich występy oceniała komisja w składzie Małgorzata Świderska, dyrektor GOK, Marta Polińska, bibliotekarka oraz Urszula Figlewicz – animatorka kultury.

Więcej…
 
Laureaci "Pegazika" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 marca 2018 09:51

W piątek, 2 marca, w bibliotece w Paszowicach prezentowali się recytatorzy - uczestnicy eliminacji gminnych XXIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK. Ich występy oceniała komisja w składzie Małgorzata Świderska, dyrektor GOK w Paszowicach, Jolanta Romanowska, bibliotekarka oraz Dorota Pisulska – animator kultury.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 2 z 65